ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია                              ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია                              ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია                              ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია                              ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია
 • „ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია“


  მომსახურება „მონო“


  შპს „ჩეკინფო“ აძლევს შესაძლებლობას

  საქართველოს მოქალაქე  ფიზიკურ პირებს:

  – „ჩემი ჩეკინფო“საშუალებით სარეგისტრაციო განაცხადის გაცნობის და სრულად შევსების შემდგომ ელექტრონულად დარეგისტრირდნენ „აბონენტად“  www.checkinfo.ge-ზე


   – აბონენტად რეგისტრაციის შემდგომ ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში შესაბამისი წესით და ხელშეკრულების პირობების სრული დაცვით ნებისმიერ დროს  SMS-ით მიიღოს და გადაამოწმოს საკუთარ თავზე „ჩემი ჩეკინფო“-ს მეშვეობით საინფორმაციო ელექტრონული ბაზაში“, შპს „ჩეკინფო“-ს სხვა აბონენტები“-ს(იურიდიული და მეწარმე ფიზიკური პირები) მიერ,განთავსებული დეტალური ინფორმაცია,ხოლო სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების გადამოწმების შემთხვევაში მიიღოს ზოგადი ინფორმაცია(კანონით დაშვებული).

   

   

  შპს „ჩეკინფო“-ს „ჩემი ჩეკინფოს“სერვისით სარგებლობა შეუძლია საქართველოს ყველა სრულწლოვან მოქალაქეს (არა მეწარმე ფიზიკურ პირი),რომლებიც სრულად იზიარებენ ხელშეკრულების პირობებს  და მაღალი  პასუხიმგებლობით იცავენ საქართველოს კანონმდებლობას.


  მომსახურების ტარიფები:.

  პაკეტი #1 

  12(თორმეტი) თვე — -30 (ოცდაათი) ლარი.

   

  P.S.  შემოგვიერთდით, მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის
  „ინფორმაცია ბიზნესის საიმედო პარტნიორია“


  მომსახურება „პლიუსი“


  შპს „ჩეკინფო აძლევს შესაძლებლობას იურიდიულ და მეწარმე ფიზიკურ პირებს:

  – სარეგისტრაციო განაცხადის გაცნობის და სრულად შევსების შემდგომ ელექტრონულად დარეგისტრირდნენ „აბონენტად“ www.checkinfo.ge-ზე;

  –    აბონენტად რეგისტრაციის შემდგომ ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში მიიღოს უფლება შესაბამისი წესით და ხელშეკრულების პირობების სრული დაცვით  განათავსოს ინფორმაცია „საინფორმაციო ელექტრონული ბაზაში“

  – შესაბამისი წესით და ხელშეკრულების პირობების სრული დაცვით ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში, განახორციელონ პირდაპირი წვდომა შპს „ჩეკინფო-ს  სხვა „აბონენტები“-ს მიერ„საინფორმაციო ელექტრონული ბაზაში“განთავსებულ გაერთიანებულ ინფორმაციაზე, მხოლოდ საკუთარი გამოყენებისთვის.

   

  შპს „ჩეკინფო“-ს  სერვისით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იურიდიულ და მეწარმე ფიზიკურ პირებს,რომლებიც სრულად იზიარებენ ხელშეკრულების პირობებს  და მაღალი  პასუხიმგებლობით იცავენ საქართველოს კანონმდებლობას.


  მომსახურების ტარიფები:

  პაკეტი #1 

  24(ოცდაოთხი) თვე — 200 (ორასი) ლარი.

  პაკეტი #2 

  12(თორმეტი) თვე — -120 (ასოცი) ლარი.


  P.S.  შემოგვიერთდით, მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!